Tụ điện phim cao áp

Tụ điện xoay chiều điện áp cao, tụ điện xung điện áp cao, tụ điện xả năng lượng điện áp cao, tụ điện lọc điện áp cao và tụ điện điện áp cao dòng rò cực thấp.
Các tụ điện HKFC đi kèm với các thiết kế khác nhau dành cho các ứng dụng khác nhau. 
Vỏ nhựa chắc chắn với thiết kế nhựa Epoxy khô.