Snubber Tụ

GTO Snubbers, Điện áp cao Snubber Tụ điện, Snubber Tụ điện và IGBT Snubber Tụ điện.

HKFC Snubber Tụ điện dùng cho nhiều loại SCR và Thyristor Snubber / Giảm chấn / Chuyển mạch / Kẹp / Bảo vệ chất bán dẫn và thậm chí hỗ trợ yêu cầu +105C và 85%/+85C. Vỏ nhựa chắc chắn với thiết kế nhựa Epoxy khô.