Điện trở điện cao thế

HKFC Industrial hỗ trợ Điện trở nguồn điện áp cao DHVR cho các ứng dụng điện áp cao nói chung và Điện trở xung điện áp cao DHVRC cho các ứng dụng điện áp xung cao áp.